De ouders hebben de school opgericht en hebben nog steeds een belangrijke functie in de school. Er zijn twee organen (een dagelijks bestuur en een team van leerkrachten) die in overleg met elkaar het beleid van de school maken. Die twee organen laten zich bijstaan door een aantal werkgroepen (financiële werkgroep, feestcomité, onthaal nieuwe ouders, klusploeg, en een aantal individuele verantwoordelijke ouders voor afgelijnde taken zoals nabewaking, poetsen, EHBO, zwemmen) die elk op hun domein een aantal verantwoordelijkheden opnemen. Belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op de werking van de school (pedagogisch project, financiën, ...) worden voorbereid door het dagelijks bestuur, werkgroepen en/of team en voorgelegd aan de algemene oudervergadering.


Begeleiding van 't Speelscholeke
 

 • Instappers

  Lisa en Sofie begeleiden de instappers. De instappers starten pas in januari.

 • Jongste kleuters

  Inez, Katrijn en Sofie begeleiden de jongste kleuters. Katrijn op maandag. Inez op dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag. Sofie ondersteunt op maandag namiddag en donderdag voormiddag. Ook Lisa begeleidt mee tot januari.

 • De leefgroep
  15 oudste en 14 middelste kleuters onder de begeleiding van Patricia, Kristien, Lieve en Lut. Patricia op woensdag, donderdag en vrijdag. Kristien op  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Lieve op maandag, dinsdag en woensdag. Lut op maandag voormiddag. Ook Lisa begeleidt mee tot januari.
 • Tweede leefgroep
  Hilde, Katrien, Katrijn, Kim en Lut begeleiden de tweede leefgroep. Hilde werkt alle dagen behalve op vrijdag en voornamelijk in de eerste klas.  Katrien werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voornamelijk in de tweede klas. Katrijn werkt op woensdag, donderdag namiddag en vrijdag voornamelijk in de tweede klas. Kim werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag voormiddag voornamelijk in de tweede klas. Op vrijdag gaat Lut naar het bos met de eerste klas
 • Derde klas
  Heleen begeleidt de derde klas en is er niet op woensdag. Lut ondersteunt in de derde klas op dinsdag, woensdag en donderdag.
 • Vierde klas
  Lenie en Elke begeleiden de vierde klas. Lenie op maandag, dinsdag, woensdag om de twee weken en donderdag. Elke op dinsdag, woensdag om de twee weken, donderdag voormiddag en vrijdag.
 • Vijfde klas
  Nico begeleidt de vijfde klas en is er niet op vrijdag. Kim neemt op vrijdag de vijfde klas voor haar rekening.
 • Zesde klas
  Griet begeleidt de zesde klas op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bart begeleidt de zesde klas op woensdag.
 • Zorg
  Steven en Karin staan in voor de zorg op onze school.
  Karin is de zorgcoördinator van de school en werkt op maandag voormiddag, dinsdag voormiddag en op donderdag een hele dag.
  Steven Embrechts, medewerker van het CLB, doet elke maand een dag permanentie. Dat betekent dat hij die dag vrijhoudt voor onze school. De leerkrachten kunnen hem dan om advies vragen, hij komt waar nodig observeren, maar ook als ouder kun je hem spreken. Je kunt Steven 's morgens gerust even aanspreken of vooraf een afspraak maken op het telefoonnummer 03 206 13 11 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Voor alle duidelijkheid: het CLB werkt steeds met hulpvragen die van de ouders komen. Dat wil zeggen dat de ouders toestemming moeten geven als Steven een observatie of onderzoek doet bij hun kind.
 • Coördinatie
  Bart is coördinator.
   

Wie spreek ik aan?

De meeste werkgroepen bevatten meer mensen dan hier opgesomd. Hier worden enkel namen opgegeven ter oriëntatie…

 • Aankopen eten: Sara Vanlessen, Lenie Verbelen en Griet Slabbinck
 • Aankopen poetsgerei: Hilde Van den Steen
 • Adressenlijst: secretariaat
 • Bijdrages ouders: Silvija Basic
 • Boekhouding: Yves Carté
 • Dagelijks bestuur: Joyce Van Hemelryk
 • EHBO: Sophie Devos
 • Feestcomité: Lieve Bouwens
 • Klusploeg: Hans Haagdorens
 • Donderdagpost: Pascale Damen
 • Naschoolse opvang: Griet Emonds
 • Nieuwe ouders: Kristin Van Der Weken
 • Onkostennota's: secretariaat
 • Poetslijst: Anne Marie Poels
 • Sfinks: Griet Emonds en Joyce Van Hemelryk
 • Sleutels: Bart Haest
 • Speculaasbak: Els Beck
 • Tuin: Natalie Schrauwen
 • Verhuur schoolaccommodatie: Rudi Swinkels
 • Verzekering: Silvija Basic
 • Website: Ivan Haentjens
 • Zwemmen: Freija Wouters


"Samen met het team, het dagelijks bestuur, de ouders en de kinderen willen we dit schooljaar vooral inzetten op de stelling: 'Leren is eigen antwoorden geven'.

Dagelijks bestuur van 't Speelscholeke

 • Anne Marie is mama van Maximus. Anne Marie zorgt voor de poetslijsten.
 • Silvija is de mama van Fia. Silvija behartigt de verzekeringen.
 • Lenie is begeleidster van de vierde klas en volgt het bestuur namens het team.
 • Herold is papa van Toine, en is onze veiligheidsadviseur.
 • Heleen is begeleidster van de derde klas en volgt het bestuur namens het team.
 • Joyce is mama van Lotte en Cas en staat mee in voor de financiën van de school. Joyce is voorzitster van de school. 
 • Frank is papa van Luna en Lucia en behartigt het ICT gebeuren op school.
 • Katrien is begeleidster van de tweede klas en volgt het bestuur namens het team. 
 • Bart is coördinator van de school.


Hoe ziet een schooldag op 't Speelscholeke eruit?

 • 08u00 Voorbewaking door de begeleiding
 • 08u45 Alle begeleiders zijn aanwezig
 • 9u Klassen beginnen, laatkomers storen
 • 10u45 Fruitpauze: kinderen brengen zelf fruit mee, geen snoep
 • 12u45 Middagpauze.
  Er wordt gegeten in de eetzaal De tafels worden gedekt door de leefgroep en klas 1, 2, 3 in beurtrol. De ouder en/of begeleiders eten met de kinderen mee. Aan tafel om 12u45. De tafel mag pas verlaten worden om 13u05. Elk kind zit ongeveer twintig minuten aan tafel en eet minstens één boterham met hartig beleg. Speciale diëten moeten worden gemeld. Sara Vanlessen doet de inkopen. Elke week dienen zich vrijwillig kookouders aan die zorgen voor wat variatie in het aanbod op donderdag.
 • 14u Namiddagactiviteiten
 • 15u30 Opruimmoment kleuters
 • 15u45 Vieruurtje kleuters + opruimmoment lagere school
 • 16u05 Einde voor de kleuters + vieruurtje lagere school
 • 16u15 Einde voor de lagere school
 • 17u Einde nabewaking door vrijwillige ouders. Taakverdeling nabewaking wordt elk trimester tijdens de Oudervergadering afgesproken en op het prikbord geafficheerd.


Let op: op vrijdag eindigt de school om 15u en de nabewaking om 17u (zie ook regeling bij het zwemmen) op woensdag eindigt de school om 12u10. De nabewaking loopt af om 14u.

Wat eten de kinderen?

Kinderen brengen van thuis alleen een stuk fruit mee voor de fruitpauze om 10u45. Een middagmaal en een vieruurtje worden door de school voorzien. Elke dag is er vers brood met beleg: kaas en/of fijne vleeswaren, stroop, confituur. De kinderen drinken melk of kraantjeswater. Om niet alle dagen beleg bij de boterhammen te eten is er het initiatief om eenmaal per week (maandag) iets te bereiden voor het middagmaal. Dat gebeurt momenteel telkens door een andere klas.

Wat moet ik weten over voor-, middag- en nabewaking?

Voorbewaking wordt waargenomen door de begeleiding vanaf 8u00.

Middagbewaking gebeurt door twee vrijwilligers, van 12u45 tot 14u. De aanwezige vrijwilligers helpen de kinderen bij de afwas terwijl de begeleiding vergadert. Concreet betekent dat ervoor zorgen dat de kinderen met hun grote en kleine vragen bij hen terechtkunnen. Vooral de allerkleinsten hebben soms wat speciale aandacht nodig (ze doen er wat langer over om hun bordjes leeg te eten, etc…). De afwas en opruim doen de kinderen in principe per stamgroep. Petra, mama van Gianna en Amara coördineert de vrijwilligerswerking.

Nabewaking gebeurt zo goed als altijd door ouders, slechts bij uitzondering door de begeleiding als de betrokken begeleider dat verkiest. De regel is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor nabewaking van 16u15 tot 17u. Elke ouder wordt opgeroepen om nu en dan voor de nabewaking in te staan. Op vrijdag is er nabewaking tot 17u en op woensdag tot 14u.

Meer over de nabewaking (PDF)