40 jaar ’t Speelscholeke

Dat mag gevierd worden!

Wat in september 1982 voor 6 kleuters en hun ouders begon als een droom die werkelijkheid werd, is straks, september 2022, uitgegroeid tot een onafhankelijke school met 146 kleuters en lagere school kinderen met hun ouders. Veertig kaarsjes zullen we dan uitblazen!

We willen voorbereid zijn op die grote gebeurtenis. Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan.

Een werkgroep ging aan de slag en zette drie feestsporen uit: