De ouders hebben de school opgericht en hebben nog steeds een belangrijke functie in de school. Er zijn twee organen (een dagelijks bestuur en een team van leerkrachten) die in overleg met elkaar het beleid van de school maken. Die twee organen laten zich bijstaan door een aantal werkgroepen (financiële werkgroep, feestcomité, onthaal nieuwe ouders, klusploeg, en een aantal individuele verantwoordelijke ouders voor afgelijnde taken zoals nabewaking, poetsen, EHBO, zwemmen) die elk op hun domein een aantal verantwoordelijkheden opnemen. Belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op de werking van de school (pedagogisch project, financiën, …) worden voorbereid door het dagelijks bestuur, werkgroepen en/of team en voorgelegd aan de algemene oudervergadering.