De ouders hebben de school opgericht en hebben nog steeds een belangrijke functie in de school.
Het dagelijks bestuur (ouders en begeleiders) en het team van begeleiders maken het beleid van de school, in onderling overleg met elkaar. Ze worden daarbij geholpen door een aantal werkgroepen (financiële werkgroep, feestcomité, onthaal nieuwe ouders, klusploeg, en individueel verantwoordelijke ouders voor afgelijnde taken zoals nabewaking, poetsen, EHBO, zwemmen) die elk op hun domein een aantal verantwoordelijkheden opnemen. Belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op de werking van de school (pedagogisch project, financiën, …) worden voorbereid door het dagelijks bestuur, werkgroepen en/of team en voorgelegd aan de algemene oudervergadering.