’t Speelscholeke in Deurne weigert extra loon!

Scholen van zowel het basis- als het secundair onderwijs kunnen vanaf dit schooljaar ‘leraar-specialisten’ aanstellen. Deze leraar-specialist krijgt een bepaalde periode de ruimte om een bepaalde expertise gericht in te zetten of nog verder te ontwikkelen. Ze krijgen hiervoor een tijdelijke loonsverhoging van ongeveer 8%. Deze maatregel van minister Weyts moet de vlakke loopbaan in onderwijs doorbreken en zo de job aantrekkelijker maken.

Maar…
In ‘t Speelscholeke hebben we alleen maar specialisten!

Lieve is specialist rust brengen bij de jonge kinderen, hen met zachte stem toespreken en met de nodige zorg omringen.
Katrijn is specialist zorg met een luisterend oor voor kind, ouder en begeleider.
Griet is al jaar en dag specialist in de eindrit van de zesde klassers en neemt vrijwillig de huiswerkklas voor haar rekening.
Lenie bewaakt de groei van elk kind in haar klasgroep en is specialist in het tekentalent zoeken in elk kind.
Johnny is als bioloog en sportieveling een onmisbaar voor de kinderen en begeleiders.
Elisa is nieuw in ons team en brengt de super ervaring binnen van het werken met jonge kinderen met ASS in een voorziening voor kinderen met een handicap.
Elke bewaakt de inbreng van cultuur in onze school.
Anisa is de speelvogel tussen de kinderen en onze ervaren zweminstructeur.
Lut trekt er elke week op uit met de eerste klas. Outdoorteaching zit als het ware in haar hele lijf.
Luna is een nieuwe spring in ‘t veld, geen uitdaging is haar te groot, alles wil ze proberen en leren.
Chantal is als theatermaakster voor de jongste de ideale begeleidster van onze allerjongste. Samen met Nabila en Luna zorgt ze voor het veiligste nest dat de instappers nodig hebben.
Nabila is daarbovenop ons referentiekader voor de Franse taal en een super kinderverzorgster.
Inez is de spil van onze jongste kleuter werking. Haar ervaring en inzichten zorgen voor een mooie basis voor de peuters (en hun ouders) latere schoolloopbaan.
Marieke met een rugzak vol creativiteit  is onze expert bij de leefgroep kleuters waar ze samen met Kristien en Kim de heerlijkste activiteiten voor, door en met de kleuters organiseren.
Kristien is de oudste expert van ons team met de ervaring van de opstartjaren bij de kleuters en de laatste jaren zich specialiserend in verbindende communicatie.
Kim is onze flexibelste specialist en organisator. Van werken bij de jongste kleuters, via creatieve activiteiten in de leefgroep en de lagere school, tot vormgeefster en beleidsondersteuner.
Jessica is onze rots in de administratieve branding, het luisterend oor voor kinderen en begeleiders, de personeelspuzzelaar bij uitstek.
En Katrien, niet op de foto want zich specialiserend in het moederschap momenteel, is onze specialist EHBO en teambuilding. Onze specialisten tussen de ouders en kinderen laten we even buiten beschouwing in deze.

En dan mag Bart, coördinator van de school, vogelpik spelend (en dat is geen specialiteit van hem), één van deze specialisten uitkiezen om wat extra te verlonen?

Wij denken van niet. Wij doen niet mee aan de competitie tussen begeleiders.
Investeer de middelen in tijd en ruimte voor overleg en nascholing, in extra handen in de klas, in echte waardering voor onze job.
It takes a village to raise a child, zegt een Afrikaanse spreuk.
Ons team wil zo’n dorp zijn. Wij doen onze job uit overtuiging en enthousiasme, wij leren dagelijks van en met elkaar, de concurrentie tussen begeleiders is niet wat wij verstaan onder samenwerken om de groei van kinderen en hun begeleiders mogelijk te maken.

Daarom pleiten wij voor het opschorten van deze maatregel en de vrijgekomen middelen te investeren waar het echt nodig is!

DERDE KLAS MAAKT HEUSE TEKENFILM!

Met de ‘stop-motion’ techniek en héél veel geduld hebben wij een animatiefilmpje over dieren gemaakt, en dit willen we nu aan je voorstellen…

TONEEL KLEUTERS: DE DONKERE HEMELNACHT …

Bekijk het filmpje van het toneelstuk ‘De donkere hemelnacht, de donkere sterrennacht’, u gebracht door de middelste en oudste kleuters: